Styczniowy Koncert Dziadka Bacha

W styczniu Dziadek Bach zapoznał nas z Saksofonem. Zajęcia odbywały się karnawałowych rytmach. Zagrał również saksonowy team.