Wrześniowy Koncert Dziadka Bacha – Banjo

We wrześniu Dziadek Bach zaprezentował dzieciom instrument Bajno i przypomniał zasady ruchu drogowego.