Udostępnianie zdjęć na stronie.

W związku ze zmianą formularza zgody na udostępnianie danych dot. dzieci, zdjęcia dzieci nie będą się pojawialy do momentu podpisania przez Państwa wyżej wymienionych  formularzy.