Zabawy z kartami – propozycje

Słuchaj i skacz

To dobre ćwiczenie uważnego słuchania dla dzieci.

1. Układamy karty w szeregu na dywanie i wymieniać ich nazwy. Zadaniem dziecka jak najszybciej stanąć na wprost karty, której nazwę usłyszał.

2. Nazwy wymieniane są z podziałem na głoski ( dla Żabek) lub sylaby (dla Jeżyków i Sówek) – mamy okazję doskonalić syntezę słuchową wyrazów.

3. Jeśli karty ułożone są w rzędzie – możemy zamiast ich nazw wypowiadać liczebniki porządkowe, rozwijając równocześnie kompetencje matematyczne. W kolejności Układamy np. 5 kart, przez chwilę patrzymy na karty, następnie odwracamy (zakrywamy) obrazki. Zadanie polega na wymienieniu, odtworzeniu kolejności (dla Starszaków) lub tylko wymienieniu dla Maluszków i Średniaków zapamiętanych kart.

Stacje

1.Rozkładamy karty na stole, dywanie (ilość kart zależy od wieku, np. 5 dla Jeżyków, 7 dla Sówek a 10 dla Żabek) wybieramy w myślach jedną kartę i zdajemy pytania naprowadzające w formie zagadek. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie o jakiej karcie myśli rodzic.

2. Chowamy w pokoju jedną kartę i kierujemy poszukiwaniami dziecka wg instrukcji np.- Pięć kroków do przodu, – Jeden krok w lewo …. Używamy określeń: pod , nad, obok, z tyłu, z przodu itp

Zabawy z kartami obrazkowymi – ukryty obrazek

To zabawa, którą wykorzystuję często w terapii logopedycznej zachęcając dzieci do dmuchania. Wybrana ilustracja zostaje ukryta pod piórkami, kawałkami waty, liśćmi lub skrawkami papieru. Odsłaniamy mały fragment obrazka – zadaniem dzieci jest odgadnąć co wyłania się zza przesłony. Alternatywnie, jeśli obrazek pokryty jest lekkim materiałem, wybrane dzieci zdmuchują z niego elementy przesłony, doskonaląc równocześnie prawidłowy tor oddechowy.

Czego tu brakuje? (można przeprowadzić to z klockami, autami, maskotkami)

To propozycja zabawy doskonalącej koncentrację uwagi i pamięć. Prezentujemy dzieciom 3-6 kart (czym młodsze dziecko – tym mniej) i prosi uczestników zabawy o zamknięcie oczu. Gdy wszystkie uczciwe wykonają polecenie – ukrywa jedną kartę. Chcąc zadanie ułatwić – zakrywamy kartę, ale pozostawiamy ją na miejscu (to pomocne dla dziecka). W trudniejszej wersji karta zostaje schowana, a pozostałe – przemieszane. Zadaniem dzieci jest odgadnąć, która karta została ukryta. Zabawy logiczne

Porządki

Zadaniem dzieci jest podzielić karty na grupy ze względu na wybrane kryterium. Karty można dzielić ze względu na kolor, kształt, funkcję, …

Zaskakujące zabawy z kartami – kodowanie propozycja dla Żabek

Wyjaśniamy dzieciom przyjęty kod. Np. umawia się z dziećmi, że dana karta oznacza wybraną literę. Układa na dywanie zaszyfrowane hasło. Np. jeśli umówimy się, że walet oznacza głoskę O, as głoskę S, a dama głoskę A – szereg walet, as i dama to zaszyfrowane hasło “osa”. Chcąc doskonalić kompetencje matematyczne możemy ustalić, że wybrane karty mają określoną wartość, np. czerwone – 1, czarne– 2. Zadaniem dziecka jest podać wartość zaprezentowanego zbioru. Według podanego klucza dwie karty czerwone i jedna czarna utworzą zbiór o wartości 4. Ta zabawa – wymaga abstrakcyjnego myślenia, które dla maluszków jest jeszcze niedostępne.

Opracowała Edyta Dzido-Marzęta

Propozycja kart do powyższych zabaw, jak również porcja ruchu przez zabawę.

Propozycja gry logopedycznej na „rozruszanie” buzi.

Opracowała Joanna Nowicka