Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego 6-latki (2014) w Szkole Podstawowej nr 21 im. Mieszka I

Lista kandydatów zakwalifikowanych.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydat
niezakwalifikowany do danej placówki, może być
zakwalifikowany w innej placówce wybranej na liście
preferencji.