Wyniki rekrutacji do Przedszkola nr 7 im. Króla Maciusia I

Lista kandydatów zakwalifikowanych.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych.

Kandydat niezakwalifikowany do danej placówki, może być zakwalifikowany w innej placówce wybranej na liście preferencji.