Kodowanie na dywanie – tydzień patriotyczny.

30.04.2020 r. Gra planszowa

29.04.2020 r.

Gra interaktywna „Znajdź mapę” –
https://view.genial.ly/5ea444f5da73ac0d8beb8f82

28.04.2020 r. Dodawanie z Polską w tle.

Dodaj elementy w zbiorach i zapisz równanie za pomocą cyfr (jeśli potrafisz) lub za pomocą kropek.

27.04.2020 r. Sudoku

Wytnij wszystkie kwadraty, następnie postaraj się ułożyć tak by w każdej linii poziomej i pionowej żaden symbol się nie powtórzył.