Procedury przebywania dzieci na powietrzu

  1. Grupy wychodzą do ogrodu przedszkolnego według ustalonego harmonogramu w odstępie czasowym.
  2. Powrót dzieci z ogrodu również z zachowaniem odstępu czasowego, aby nie miały kontaktu ze sobą.
  3. Po wyjściu każdej grupy i po powrocie woźna dezynfekuje powierzchnie kontaktowe (klamki, poręcze itp.).
  4. W ogrodzie grupy mają wyznaczone swoje miejsca do zabawy, które są oddzielone taśmą.
  5. Nauczycielki zwracają szczególna uwagę, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
  6. Nauczycielki pilnują, aby dzieci bawiły się przy możliwie maksymalnej odległości od siebie i aby nie grupowały się.
  7. Zmiana miejsca zabawy dla grupy może nastąpić dopiero kolejnego dnia.
  8. Ze względu na brak możliwości ciągłej dezynfekcji sprzętu ogrodowego został on wyłączony z korzystania i ogrodzony taśmą.
  9. Po powrocie do placówki dzieci dokładne myją ręce mydłem przy pomocy nauczyciela i osoby z obsługi.
  10. Grupy nie mogą wychodzić poza teren placówki.