Projekt „Jesień 2020”.

W dniach 17-20.11.2020 w Przedszkolu nr 7, oraz w odzdziałach zerówek w Szkole Podstawowej nr 21, realizowny był Projekt Edukacyjny

Jakie dary niesie jesień…?

Koordynatorzy projektu:

Beata Krajewska, Agata Miniach – Jerzyk.

 Cele ogóle naszego projektu:

– budzenie zaciekawienia otaczającą przyrodą;

– rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi jesienią;

– tworzenie sytuacji rozwijających u dzieci różne formy ekspresji;

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni;

– przybliżenie dzieciom świata przyrody poprzez obserwację i badanie środowiska. 
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną

  porą roku
– stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych

  przez nauczyciela; doskonalenie pamięci, spostrzegawczości; kształcenie logicznego

  myślenia 
– rozumienie potrzeby racjonalnego odżywiania się

Przebieg projektu:

Pierwszego dnia 17.11.2020 (wtorek)

była prezentacja multimedialna dla wszystkich grup w dużej sali na naszym monitorze interaktywnym.  Prezentację przygotowała Beata Krajewska, a dotyczyła ona jesieni. Zmian w przyrodzie, jesiennej pogody, cech charakterystycznych tej pory roku, zwierząt, które na zimę zasypiają i tych, co potrzebują opieki. Były rozmowy o kolorach jesieni i jesieni w polskiej literaturze.

Były zabawy ruchowe, naśladowcze na dużej sali przy muzyce jesiennej.

Pierwszego dnia, zgodnie z tradycją było proponowane działanie dla rodziców i dzieci Galeria Prac „ Polska złota jesień”.

Każdy chętny rodzic wykonał pracę plastyczną z dzieckiem, po czym robił zdjęcie tej pracy i wysyłał do nauczyciela. Z tych prac nauczycielka Beata Krajewska stworzyła pamiątkową Galerię, którą każdy rodzic otrzymał jako nagrodę za udział w tym przedsięwzięciu.

W przedszkolu dzieci również robiły prace plastyczne, wykorzystując jesienny materiał , tak zwane dary jesieni.

Prace grupy II i III.

Prace grupy I

Prace grupy 0.

Prace grupy 0.

Drugiego dnia.18.11.2020 ( środa),

(Zerówki)

Drugiego dnia dla obu zerówek była zorganizowana wycieczka do Parku Osobowickiego Celem wycieczki jest przybliżenie środowiska przyrodniczego jakim jest park. Dzieci obserwowały oznaki jesieni, rozpoznawały drzewa i ich owoce, mierzyły drzewa różnymi sposobami, obserwowały dary jesieni przy pomocy lup. Zbierały w bukiety jesienne kolorowe liście oraz inne dary jesieni, z którymi wróciły do przedszkola. 

(Przedszkole)

Drugi dzień realizacji projektu – jesienne porządki w naszym ogrodzie. Z wielkim zapałem grabiliśmy liście i zbieraliśmy do brązowych worków na odpady zielone. Układaliśmy z  liści jesiennych kompozycji na trawie (szal pani jesieni).

Były też w ogrodzie zabawy sportowe dla wszystkich grup.

  1. Jesienny wyścigi
  2. Szalik dla Pani jesieni –  układanie liści , która grupa zrobi najdłuższy szalik. Układanie dowolnych kompozycji z liści.
  3. Sadzenie ziemniaków- zadanie polega na szybkim ułożeniu na wyznaczonym torze kilku ziemniaków i zebraniu ich ; pierwsze dziecko w drużynie rozkłada ziemniaki, kolejne je zbiera i tak na przemian
  4. Rzuty ziemniakami do celu ( kosza).

Po południu w salach była orkiestra przedszkolaków. Gra na instrumentach muzycznych do piosenki ; wybranej przez nauczyciela grupy o tematyce jesiennej.

Trzeciego dnia 19.11.2020. (czwartek) realizowane były następujące działania:

Do wyboru dla nauczycieli:

– Oglądanie albumów z różnymi rodzajami drzew, albo plansz edukacyjnych dostępnych w przedszkolu.

– Zabawy ruchowe.

– Listopad, Jan Brzechwa, słuchanie wiersza,  rozmowa kierowana na jego temat, inscenizacja ruchowa wiersza.

–  „Jaki to kolor?” – tworzenie zbiorów liści  wg koloru.  Przeliczanie liczebności zbiorów. To również realizacja naszego programu matematycznego.

– „Tańczące liście”- swobodna ekspresja  do muzyki wybranej przez n-la.

– Czarodziejskie pudełko – z darami jesieni. Rozpoznawanie dotykiem, zapachem. Starsze grupy dzielą nazwy na sylaby.

– Liście, listeczki” – zajęcia matematyczne, klasyfikowanie liści, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej oraz zabawa muzyczna.

– Zabawa figurami geometrycznymi w kolorach jesieni. (pomarańczowy, żółty, czerwony, brązowy, zielony), rozpoznawanie figur nazywanie, nazywanie kolorów, powtórka czterech pór roku, liczenie figur, zgromadzenie ich w jednym miejscu , na środku dywanu.

Maluszki robiły soki z owoców i warzyw, które następnie same wypiły. Jesteśmy przedszkolem promującym zdrowie.

burst

Wszystkie grupy przygotowałt Galerię Przedszkolaka z jesiennych prac .

Czwarty dzień 20.11.2020 ( piątek)

Przedszkole robiło jesienne kanapki na stołówce.

Zerówki miały zajęcia sportowe według gotowego scenariusza.

Temat: W krainie Pani Jesieni.

Cel: Zbadanie ogólnej sprawności motorycznej.

Grupa: 6 – latki

Gotowy scenariusz poniżej. Konspekt ten został opracowany na zajęciach warsztatowych z zakresu terapii pedagogicznej przez zespół nauczycieli mgr Agnieszki Targiel.

Projekt jesień to każdego roku super zajęcia w naszym przedszkolu. W tym roku, jak w każdym poprzednim bardzo się udały.

Z prac wykonanych przez rodziców i dzieci powstała przepiękna Galeria.

Opracowała: Beata Krajewska