Kolejny spacer na boisko leśne.

Tym razem w lesie na spacerze była grupa IV, Jeżyki.

Dzieci obserwowały przyrodę jesienią i bawiły się „Raz, dwa trzy Babajaga patrzy” – w zabawy ruchowe na boisku pod Lasem Osobowickim.

E.Dz.- M.