Kwarantanna

Szanowni Rodzice ,

przesyłam Państwu informacje dotyczące zgłaszania do kwarantanny, nauczania zdalnego/zawieszenia zajęć w ZSP5 nr 5 :

1.Jeśli dziecko/uczeń otrzymał pozytywny wynik testu-Rodzic przesyła do Sekretariatu Zespołu wiarygodny dokument potwierdzający ten fakt ,wykonany przez placówkę medyczną ( skan wyniku, dokumenty umieszczone na Indywidualnym Koncie Pacjenta Rodzica ).

2. Dyrekcja weryfikuje dokumenty przesłane przez Rodzica.

3. Dyrekcja analizuje osoby mające kontakt z dzieckiem/uczniem zarażonym. 4. Dyrekcja zgłasza osoby mające kontakt z dzieckiem/uczniem na stronie : www.gov.pl ( zgłasza do kwarantanny , która trwa przez 10 dni począwszy od następnego dnia po kontakcie z osobą zakażoną ).

5. W przypadku grup przedszkolnych ze względu na wzmożoną aktywność dzieci na kwarantannę kierowane są całe grupy ( wytyczne SANEPIDU).

6.Dyrekcja powiadamia Rodziców dzieci zgłoszonych do kwarantanny.

7. SANEPID nakłada kwarantannę na osoby zgłoszone przez Dyrekcję

8. Dyrektor wprowadza naukę zdalną/zawiesza zajęcia na czas kwarantanny dla odpowiednich klas/grup.

9. Kwarantanna nie dotyczy osób zaszczepionych( w tym dzieci ).

10. W przypadku wątpliwości dotyczących nałożonej (lub nie nałożonej) przez SANEPID kwarantanny na dzieci/uczniów Rodzic proszony jest o niezwłoczny kontakt tylko i wyłącznie z Dyrekcją ZSP 5 (SANEPID nie ma możliwości weryfikacji dzieci/uczniów mających kontakt z osoba zakażoną).

Jerzy Podgórski

Dyrektor ZSP nr 5 we Wrocławiu