Podsumowanie akcji „My dzieciaki dbamy o zwierzaki”.

30 listopada zakończyła się nasza akcja dla Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Serdecznie dziękujemy za ofiarowane dary. W sposób szczególny dziękujemy Pani Magdalenie Kasprzyk za zawiezienie darów do odbiorcy. Wdzięczne dzieci i cała społeczność przedszkola.

E.Dz.-M.