Zajęcia szachowe.

Przekazuję ogromną prośbę do rodziców dzieci z Przedszkola nr 7 i oddziałów zerowych, o potwierdzenie u nauczycieli grup zgłoszenia dziecka na zajęcia szachowe, które mają się odbywać na terenie ZSP nr 5.

Dziękujmy.

BK