Wycieczka do „Rudy Żmigrodzkiej”.

Jak co roku całe przedszkole z okazji Dnia Dziecka (2, 3 i 6 czerwca 2022) pojechało na zaplanowaną wcześniej wycieczkę edukacyjno – rekreacyjną do „Rudy Żmigrodzkiej”.

Zajęcia edukacyjne w Gospodarstwie Rybackim „Ruda Żmigrodzka” prowadzone są w terenie, na trasie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej, która wiedzie wzdłuż grobli wokół największego stawu w gospodarstwie. W trakcie zajęć dydaktycznych dzieci i młodzież mają okazję dowiedzieć się więcej na temat świata zwierząt i roślin Doliny Baryczy, w szczególności poznają różne gatunki ryb oraz ptaków zamieszkujących te tereny. Poprzez własną obserwację i inne zmysły uczestnicy zajęć zgłębiają tajemnice środowiska, poznają historię rybactwa śródlądowego na obszarze Doliny Baryczy oraz dowiadują się na czym polega zawód rybaka.

Następnie dzieci odwiedzają farmę wielbłądów jednogarbnych i alpak, w której produkuje się wielbłądzie mleko. Można wielbłądy i alpaki karmić i głaskać. Można na farmie przeżyć niezapomniane chwile.
Razem z Gospodarstwem Rybackim Ruda Żmigrodzka organizuje wspólną wycieczkę po naszych gospodarstwach, realizując program ” Karp kontra garb”.

Wycieczka była wspaniała.

Grupa IV – Jeżyki

BK