„Jeżyki na pikniku w Lesie Osobowickim”

W dniu 24.05., gdy ósmoklasiści pisali swój pierwszy egzamin, grupa IV wybrała się na piknik oraz urządziła rozgrywki sportowe.

E.Dz-M.