Terapeuta Integracji Sensorycznej radzi – zaburzenia procesów integracji sensorycznej…

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej uwidaczniają się:

  • zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywności ruchowej;
  • dziecko może być ciągle w ruchu lub wolno się uaktywniać i szybko się męczyć, niewłaściwym poziomem koncentracji uwagi;
  • dziecko może mieć trudności z koncentracją, może być impulsywne bądź zbyt wyciszone/nieobecne, problemami z koordynacją ruchową: mogą one dotyczyć umiejętności z zakresu dużej motoryki (czyli podstawowych sprawności ruchowych, np. chodzenia, biegania, gier i zabaw ruchowych − rzucania i łapania piłki) lub małej motoryki (czyli czynności precyzyjnych, np. rysowania, pisania).
  • niektóre dzieci będą miały słabą równowagę, inne natomiast będą miały olbrzymie trudności z nauczeniem się nowej czynności wymagającej koordynacji ruchowej, nadmierną wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch; nadwrażliwość może się objawiać takimi zaburzeniami zachowania, jak:
  • rozdrażnienie, wycofywanie się w wyniku dotknięcia, unikanie określonych rodzajów ubrań lub jedzenia, niechęć do gier i zabaw zespołowych, zbyt małą wrażliwością na bodźce;
  • dziecko z obniżoną wrażliwością na bodźce może poszukiwać intensywnych wrażeń sensorycznych, takich jak celowe uderzanie ciałem o przedmioty lub intensywne kręcenie się wokół własnej osi.
  • dziecko może ignorować ból czy być nieświadome zmian pozycji ciała.
  • zachowania niektórych dzieci zmieniają się drastycznie od nadwrażliwości do podwrażliwości, opóźnieniami w rozwoju mowy i w rozwoju ruchowym; objawy te mogą być widoczne w wieku przedszkolnym razem z innymi objawami dysfunkcji integracji sensorycznej, słabą organizacją zachowania:
  • dziecko może być impulsywne lub łatwo się rozpraszać i okazywać brak planowania przed wykonaniem jakiegoś zadania. Niektóre dzieci mogą mieć problemy z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Inne mogą reagować agresywnie, wycofywać się lub być sfrustrowane, kiedy poniosą porażkę, niskim poczuciem własnej wartości;
  • dziecko wycofuje się z różnorodnych aktywności w obawie przed porażką, wyśmianiem przez rówieśników, niezadowoleniem dorosłych.

Drodzy Rodzice!

U większości dzieci rozwój integracji sensorycznej przebiega prawidłowo i zupełnie naturalnie podczas codziennych zabaw i innych aktywności. Jeżeli procesy integracji zmysłowej są zaburzone, pojawia się wiele problemów w rozwoju dziecka.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem.

Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego.

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ RADZI

Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na: uczenie się, zachowanie, rozwój społeczno-emocjonalny. Mądre dziecko z tymi problemami może wiedzieć, że niektóre rzeczy jest mu trudniej wykonać niż innym dzieciom, ale nie może zrozumieć, dlaczego tak jest. Może być ono odbierane jako leniwe, znudzone, bez motywacji. Niektóre dzieci same znajdują sposoby na uniknięcie trudnych dla nich zadań. W takiej sytuacji mogą być odbierane jako uparte i sprawiające kłopoty. Nie znając przyczyny takiego zachowania, rodzice i dzieci mogą się obwiniać. Taka sytuacja sprzyja rozwojowi napięcia w rodzinie, niskiemu poczuciu wartości oraz poczuciu bezsilności. Tak więc, Drodzy Rodzice, wspierajcie swoje dziecko, pomagajcie mu przezwyciężać wszelkie trudności.

Źródło: Książka dla nauczyciela „ Dzieciaki w akcji”, pięciolatek, Nowa Era