Wesoły Uniwersytet – Symbioza

13.12.2022 był u nas kolejny raz z zajęciami Wesoły Uniwersytet.

Tym razem tematem była symbioza. Dowiedzieliśmy się dlaczego zwierzęta żyją w symbiozie z innymi zwierzętami i co to w ogóle znaczy – pomagają sobie.

BK