Zajęcia w grupie Zuchów prowadzone metodą Dziamskiej.

Zuchy to bardzo pracowite dzieci. Bardzo lubią zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Beatę metodą Dziamskiej. Czyli ruch przy muzyce i wykonywanie pracy plastycznej jednocześnie. Podczas takich zajęć dobrze się bawimy i uczymy szacunku dla innych prac. Każdy osiąga sukces.

BK