I Przegląd Recytatorski Wierszy Polskich Poetów w Przedszkolu nr 7

Dnie 9 i 10 kwietnia 2024 odbył się w Przedszkolu nr 7 I Przegląd Recytatorski wierszy polskich poetów piszących dla dzieci.

Zuchy otworzyły drugi dzień przeglądu przestawieniem pt: „Królewna Śnieżka”… Następnie dzieci, które się zgłosiły jako chętne recytowały wybrane przez siebie wiersze polskich poetów. Było to wspaniałe wydarzenie, podczas którego chętne przedszkolaki mogły zaprezentować swoje zdolności recytatorskie i aktorskie. Takie wydarzenie jest bardzo ważne, bo pozwala dzieciom przełamać tremę i zaprezentować swoje zdolności przed szeroką publicznością.

Dziękujemy Dzieciom za odwagę i piękną recytację, Rodzicom za przygotowanie dzieci, Nauczycielom za zaangażowanie i przygotowanie przeglądu i Widzom za aktywne uczestnictwo.

Dziękujemy Bardzo pani Marcie Baszak – Sękowskiej za wydrukowanie przepięknych dyplomów dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy Państwu Gruszczyńskim za wykonanie przepięknego konia specjalnie na potrzeby przestawienia.

BK