Dzień aktywności dziecięcej

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne według zainteresowań dzieci: zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym. Stwarzanie sytuacji sprzyjających zabawom integrującym grupę.

8.00 – 8.30
Rozwijanie i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, przekazywanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Dzieci 3-4 letnie zestawy zabaw porannych, dzieci 5 letnie zestawy ćwiczeń porannych. Czynności higieniczne.

8.30 – 9.00
Śniadanie- usprawnienie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków.

9.00 – 11.30
Zajęcia dydaktyczne planowane przez nauczyciela w sali bądź na powietrzu z całą grupą. Zgodnie z planem wychowawczo-dydaktycznym i podstawą programową. Pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery oraz zabawy dowolne dzieci.

11.30 – 12.00
Obiad – II danie – wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

12.00 – 13.30
Dzieci trzyletnie leżakowanie-słuchanie ulubionych bajek oraz muzyki relaksacyjnej. Dla dzieci starszych tworzenie sytuacji edukacyjnych jako dalszy ciąg zajęć realizowanych przed obiadem. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym. Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku..

13.30 – 14.00
Podwieczorek.

14.00 – 15.30
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy według zainteresowań dzieci.

15.30 – 17.00
Aktywność własna dzieci według zainteresowań, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym (pozostałe dzieci zabawy dowolne), kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb.