Zajęcia dodatkowe

Przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.00.

Placówka posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych:
– logopedia,
– gimnastyka korekcyjna,
– zajęcia rytmiczne,
– język angielski
– warsztaty taneczne,
– katecheza.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym promując w ten sposób swoją działalność. Współpracujemy również z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami: Przedszkolem nr 82, Przedszkolem nr 149, SP nr 21, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, Parafią osiedlową Biblioteką Publiczną, LOP, Strażą Pożarną i Strażą Miejską.