Ogłoszenie dla Rodziców.

Szanowni Państwo !

Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przeprowadza ogólnopolskie badanie, mające na celu rozpoznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania programu „Rodzina 500+”. Badanie jest skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w Polsce.

Nasze przedszkole zostało wytypowane do wypełnienia ankiety „Rodzina 500+” dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie.

Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Wiedzy o Rodzinie i społeczeństwie bardzo proszę o wypełnienie formularza ankietowego zawierającego pytania na temat funkcjonowania programu „Rodzina 500+”. Kwestionariusz znajduje się na https://rodzina500plus.webankieta.pl.

Link będzie aktywny do 31 października 2021 r.

Badanie jest całkowicie anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmie nie więcej niż 10 minut.

Z góry dziękuję za pomoc, w imieniu zespołu badawczego

Dr Krzysztof Szwarc

koordynator projektu:

„Funkcjonowanie programu Rodzina 500+”