Wizyta w Muzeum Przyrodniczym.

W dniu 8 kwietnia 2022 r. dzieci z grupy 0 A odwiedziły Muzeum Przyrodnicze, mieszczące się przy ulicy Sienkiewicza. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały informacji podawanych przez przewodnika i oglądały wystawy: Świat zwierząt, Owady i człowiek oraz Układ kostny kręgowców. Największe wrażenie na dzieciach zrobił znajdujący się na wystawie Świat zwierząt naturalnej wielkości szkielet młodego płetwala błękitnego, o długości 15 m, duże osobniki dorastają do 33 m. Emocji dostarczyła również wystawa Owady i człowiek, a zwłaszcza motyle i chrząszcze. Dzięki wizycie w Muzeum Przyrodniczym dzieci poznały różnorodność świata zwierząt i poszerzyły swoją wiedzę przyrodniczą.

BK