Zuchy w Muzeum Historycznym

Zuchy w dniu 18.04.2024 roku były w Muzeum Historycznym na zajęciach warsztatowych
pt: ” Średniowieczny Wrocław – prawdy i legendy.”

Zajęcia były bardzo interesujące, a pani Przewodnik opowiadała nam o początkach naszego pięknego miasta. Dzieci podczas tych opowieści zwiedzały Muzeum i dowiadywały się różnych ciekawych informacji o tym, jak żyli ludzie tysiąc lat temu.

Zachęcamy do takich wyjść, bo warsztaty w Muzeach są bardzo ciekawe i można poszerzyć swoją widzę o otaczającym świecie oglądając równocześnie bardzo piękne wystawy.

BK