Kubusiowi Przyjaciele Natury.

W roku szkolnym 2022/23 dzieci z Przedszkola nr 7 wzięły udział w kolejnej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. To największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś, w którym co roku bierze udział ponad 9 tys. przedszkoli i 5 tys. szkół podstawowych z całej Polski.

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Na zakończenie programu każde dziecko otrzymało piękny dyplom. Certyfikat otrzymało także nasze przedszkole. Udział w projekcie to była fajna zabawa dla dzieci.